learn more about


WiseCMS

מערכת ניהול תוכן

הרצון להוביל הביא אותנו בוויז גרופ מדיה בע"מ, לפתח מערכת לניהול תוכן ה- WISECMS. מכיוון שהיא פותחה על ידינו מדובר במערכת בעלת גמישות מקסימאלית שקוד המערכת מופרד לחלוטין מהעיצוב דבר המאפשר דינאמיות מוחלטת בעיצוב האתר.

ניהול דפי תוכן ומאמרים

ניהול דפי תוכן ומאמרים:

 • עריכה והוספה של דפי תוכן ומאמרים
 • עורך טקסט ויזואלי מלא (Editor-WISIWYG)
 • עריכה של קטגוריות וקטלוג הדפים
 • עיצוב הדף באופן עצמאי
ניהול אופטימיזציה ו SEO

ניהול אופטימיזציה ו SEO:

 • הוספת friendly URL
 • תגי מטה, תיאור העמוד ומילות מפתח
 • אפשרות הפניית קישורים 301
 • מפת אתר XML
ניוזלטר ומועדון חברים

ניוזלטר ומועדון חברים:

 • רשימה מפורטת של נרשמי האתר
 • אפשרות שליטה על פרטי המשתמשים
 • אפשרות ייצוא לCSV של הרשימות
 • הוספה ומחיקה של פרטי משתמש
 • חסימת משתמשים
מערכת באנרים

מערכת באנרים:

 • הוספה ומחיקה של באנרים
 • צפייה בכמות הקלקות
 • אפשרות הפניית באנר ללינק פנימי וחיצוני
ניהול קטלוג מוצרים

ניהול קטלוג מוצרים:

 • קטלוג המוצרים תחת קטגוריות
 • הוספה ומחיקה של מוצרים
 • בחירת השדות הרצויים בכל מוצר
 • שינוי של מחירים וקביעת הנחות
תפריטים דינאמיים

תפריטים דינאמיים:

 • שליטה על המלל בתפריטים
 • שינוי סדר הפריטים בתפריט
 • הוספה ועריכה של הקישורים

ניהול הרשאות מנהל:

אפשרויות לקבוע הרשאות לעוד מנהלי אתר על פי תחומים, כלומר מנהל האתר הראשי יכול לקבוע מנהלים נוספים ולתת להם הרשאות רק על דברים מסוימים על פי החלטתו.

כללי

כללי:

WiseCMS בנוייה בצורה מודולרית ומאפשרת הוספה של אפליקציות שונות ושינויים בתוך אפליקציות קיימות. המערכת מאובטחת ברמה גבוהה ומוגנת מפני גולשים חיצוניים על ידי שם משתמש וסיסמא.

מערכת משלוחים

מערכת משלוחים:

 • אפשרות לקבוע ולשנות את סוגי המשלוחים
 • קביעת מועדי המשלוח
 • תמחור שונה לכל משלוח
ניהול הזמנות

ניהול הזמנות :

 • הוצאת דוחות סיכום על פי שדות רצויים
 • שליטה מלאה על כל הזמנה ולקוח
 • אפשרויות הדפסה שונות
 • ייצוא לקובץ CSV