Nanokeratin - חנות למוצרי שיער מקצועיים

Nanokeratin - חנות למוצרי שיער מקצועיים

Nanokeratin - חנות למוצרי שיער מקצועיים

מידע על לקוח
Nanokeratin

סוג עבודה
פיתוח ועיצוב
לצפייה באתר

בוויז גרופ מדיה בע"מ לומדים במהלך העבודה להכיר גם אנשים חדשים, גם תחומים חדשים ואפילו מדינות ושווקים חדשים בדיוק כמו באתר זה.

"NKS" מעבדות, שמפעלה ומשרדה הראשי נמצאים בישראל, מדורגת כיום בין חברות תכשירי השיער המובילות בעולם, הם פעילים ב- 28 מדינות ומעסיקים משווקים מסורים ברחבי העולם. כחברה עולמית הנמצאת בחזית הטכנולוגיה, חותרת "NKS" למצוינות ולמובילות באמצעות השקעה מתמדת במחקר, בפיתוח, בייצור ובשיווק של מגוון רחב של תכשירי שיער בטכנולוגיות מתקדמות, שמטרתן לסייע לשיקום ולבריאות השיער וככזאת היא צריכה גם אתר שישדר החוצה את אותם הדברים וייתן מענה הולם לכלל הגולשים בשפת האם שלהם וכמובן שיהיה קל, יעיל וידידותי למנהליו. "NKS" מעבדות חרטה על דגלה לשפר את איכות החיים בתחום שיקום, טיפוח ובריאות השיער של לקוחותיה ברחבי העולם. זאת המשימה המתמשכת הנוגעת בחייהם של מיליוני לקוחות בכל שנה ומשפיעה עליהם לטובה. כחברה בין-לאומית "NKS" מעבדות מייחסים חשיבות רבה לקיימות, לכן, כל הנוסחאות הייחודיות והחדשניות שלהם כוללות מרכיבים טבעיים המאושרים אקולוגית והאריזות כולן ניתנות למחזור. בכל צעד של "NKS" מעבדות ניכרים הערכים המנחים אותם: חדשנות, הקשבה, אמינות, מצוינות, מובילות וקיימות. ערכים אלו מגלמים את האופי שעל פיו פועלת החברה והם המאפשרים לה לפתח ולהביא לעולם מגוון רחב של תכשירי שיקום וטיפוח שיער מובילים ואיכותיים.
מידע על לקוח
Nanokeratin

סוג עבודה
פיתוח ועיצוב
לצפייה באתר