DIALMYAPP - אתר מערכת ניתוב רב ערוצית

DIALMYAPP - אתר מערכת ניתוב רב ערוצית

DIALMYAPP - אתר מערכת ניתוב רב ערוצית

מידע על לקוח
DIALMYAPP

סוג עבודה
פיתוח ועיצוב
לצפייה באתר

בוויז גרופ מדיה בע"מ יודעים להעביר ללקוח הקצה את המשנה של הלקוח שלנו ובכך סוגרים מעגל.

דידי מסילתי, המייסד והבעלים של מרכז הכוכביות הארצי, מציין בימים אלה 21 שנים להקמת החברה, מרכז הכוכביות, החולש כיום על למעלה מ-70% משוק מספרי הכוכבית בישראל. מרכז הכוכביות הארצי מאגד את כל מספרי הכוכביות הפנויים בישראל במאגר עליו הוא חתום עם מפעילות התקשורת בישראל. במהלך השנים התפתח השירות וכיום הכוכבית משמשת גם כתובת לאתר אינטרנט – מיזם משותף עם חברת בזק וניתן להשתמש גם למשלוח פקס. כיום יש למרכז הכוכביות אלפי לקוחות, ביניהם מרבית הבנקים בישראל, יס והוט, חברות נדל"ן, חברות ביטוח וחברות בנייה, קופות חולים ועוד. בימים אלה משנה דידי מסילתי בפעם השנייה את החיוג בישראל והופך את הכוכבית לדיגיטלית. מדובר בשדרוג כוכביות קיימות ובחיבור חדש ישירות לדור הבא של הכוכביות בישראל, כוכבית דיגיטלית רב ערוצית. מהפך לכוכבית דיגיטלית רב ערוצית מתבצע באמצעות יישום מהפכני חדש בשם Dialmyapp אשר הופך את ניתוב השיחות הקולי הארוך והמייגע לממשק ניתוב ויזואלי חכם על גבי מסך הסמארטפון של המחייג. שיווק הטכנולוגיה בישראל החל לפני כשנה, ונכון להיום יש כבר למעלה מ-600 אלף משתשמשים.
מידע על לקוח
DIALMYAPP

סוג עבודה
פיתוח ועיצוב
לצפייה באתר